sssk

Naše projekty

Naše projekty

Preskúmajte projekty Spolku slovenských skladateľov

NSH
sssk

Naši členovia

Naši členovia

V Spolku slovenských skľadateľov radi privítame aj ďalších.

Členovia
sssk

Kontakty SSSk

Kontakty SSSk

Ak máte otázky, kontaktujte nás.

Kontakty
sssk
Vítame Vás na stránke SSSk.sk

Základné informácie
o spolku

Spolok slovenských skladateľov (SSSk) je občianske združenie, ktoré združuje skladateľov súčasnej vážnej hudby na Slovensku. Udržiava a prehlbuje spoločenské povedomie o pôvodnej slovenskej skladateľskej tvorbe a prispieva k reprezentácii našej slovenskej kultúry doma i vo svete. Jeho poslaním je chrániť záujmy svojich členov v kontexte slovenskej hudobnej kultúry a spoločenského života.

Podieľa sa na všestrannom rozvoji slovenskej hudobnej kultúry a šíri povedomie o nezastupiteľnej hodnote hudobnej tvorby vo verejnosti, v kultúrnych a iných inštitúciách i v systéme štátnych orgánov na Slovensku. Usiluje sa o medzinárodnú spoluprácu a uplatnenie tvorby svojich členov na Slovensku i v zahraničí.

Viac informácií
SpolokslovenskýchskladateľovSpolokslovenskýchskladateľov
úloha spolku SSSK.SK

Pomáhame rásť
hudobným skladateľom.

Realizované projekty

Ročníkov
NSH

Registrovaných členov

Aktívnych podporovateľov

 • *Aktuálne informácie
 • *Aktuálne informácie
 • *Aktuálne informácie
 • *Aktuálne informácie
 • *Aktuálne informácie
 • *Aktuálne informácie
 • *Aktuálne informácie
 • *Aktuálne informácie
 • *Aktuálne informácie
 • *Aktuálne informácie
 • *Aktuálne informácie
sssk

Chýbajú Vám informácie?
Aktuality nájdete na fb/ig.

sssk